Kvalitet & Miljö

Verksamhetspolicy

7H Plast AB ska i rätt tid och till avtalad kvalitet leverera det kunden beställt.

Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar av vårt ledningssystem och med vår kundnöjdhet. Genom att internt och externt vara fortlöpande tydliga avseende krav och vara lyhörda avseende önskemål och förväntningar. Vi värnar om miljön genom att på bästa sätt använda material för produktionen och återanvända eller återvinna resterande material, för bästa möjliga långsiktighet.

Lagar och andra krav utgör lägsta ribba för vår verksamhet. Verksamheten skall bedrivas med kund- och leverantörsnära relationer som grund för stabilitet och trovärdighet i ömsesidigt utbyte där vi får lönsamhet i de produkter vi tillverkar och kunden blir nöjd och vi ömsesidigt rekommenderar varandra.

2018-09-21
Claes Johansson
VD

Detta är ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Detta är ISO 14000

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Har du några frågor?

Telefon


0325-431 60